CaasaaOPDOAlaa-OPDOn caasaa haarawaa biyya alaatti diriirsaa jirti; Caasaan kun hojii qabsoo Oromoo biyya alaa keessatti laamshessuuf kan akeekame. Sirna baruu fi barsiisuu bara 2012 10 12 2011 Baajata bara 2011 OBN 29 10 2010. Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBO) waggaa 25ffaa tamsaasa raadiyoo itti eegale Waxabajjii 15, bara 2013 kabajata. Seenaa haaraa fi boonsaa, akkasumas injifannoo galmeessera. Mootummaan Wayyaanees kana dura dhaabbachuuf caasaa waraanaa haaraa dhalootaan habashaa tahanii fi dargaggoota Oromoo hojii dhabdummaan rakkatan mallaqaan gowwoomsee ijaaruuf baajata hedduu ramaduun karoorfatee jira. Akkas jedheera: “Obboleessa misiyoonii taʼe sanatti qajeelchaa taʼuu akkan barbaadu ennaan itti himu, ‘Qajeelchaa taʼuudhaan Toogootti tajaajiluu ni dandeessa’ naan jedhe. Baga waggaa haaraa 2013 geessan jechuun ABOn dhaamsa isaa isiniif dhiheessa. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. oromiatourism. 46,440,163,819. Ummanni Jibbaan Suummaayee Biyya Hinijaaru Ibsaa Namarraa Amma Itiyoophiyaan adeemsa jijjiiramarra argamti. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Items per Page. Bara 2019 haaraa kan ta’aniif, keezii barreeffamaa dhiyeessu irra viidiyoo hanga daqiiqaa shanii dheeratu gareewwan filataman keessatti galchuun ni danda’ama. FDG marsaaa kana Sadaasa 9, 2005 itti fufe kun yeroo dheeraa turuu isaati. Hojii keessan baay`een diinqisiffaadha. Mootummaan Naannoon Oromiyaatis Sirna BLTO bu’aa irratti xiyyeefate kana guutummaan guututti hojiirra oolchuuf bara 2000tti caasaa Ejensii. Shamsaddin Megalomatis. Sirboota Afaan Oromoo haarawa Awash Post irratti dhaggeeffadhaa. jarreen hayyama yaroo Itoophiyaaf kennanii akka ture fi Ebla irraa eegalee. Faarfannaa Afaan Oromoo haaraa oromo gospel song new/ dhagaa jiraata/ Addisuu Waayimaa/2010 Oromo Gospel Song/Dasta Hinsarmu/Gargaarsa bara ijoollummaa. Hojii kana biyya keessa taa’ee kan gaggeessu, Fiqaaduu Tasammaa dha. Akkaataa lakk. SEENAA LALISAA INDIRIIS AADAM Barreessaa, Walaleessaa, Gulaalaa fi Sabboonaa dhaloota qubee ta'uudhaan beekama. Geeij ibuu," jechuun gogaafi irra kallee mana kuusaa konkolaataadhaan ykn geejjiba kan birootiin fe'anii gara mana kuusaa ykn gabaa giddu galeessaatti geejjibuuf hayyama dandeessisu jechuudha. Oromoon bilisummaa yookaan du'a! jechuun laphee dhiibee du'atti adeemuudhaan seenaa haaraa galmeessuu irratti argama. Caasaa Hawaasaa Haaraa SeeNuun Yeroo Dhiyootti Sirnaan Labsamuuf Jira Amajjii 25 bara 2012 marsaan SeeNuu sirnaan labsamuuf kan jiru ta'uus bu'uursitoonni. ##### Caffeen Walgahiisaa Idilee 4ffaa Waggaa 1ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaatiin Wixinee Labsii Baajata Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Bara 2009 ittiin raawwatamu Birrii Bil. ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT Hawaasni addunyaa kamiyyuu, gootota isaa gabrummaa osoo irraa faccisanii kufan, bilisummaa ummata isaaniif lubbuu isaanii dabarsan, haqaa fi dimokraasii ummata isaanii kabajsiisuuf jecha farreen dimokraasiin wal qabanii lubbuu isaanii wareegan guyyaa itti yaadatu guyyaa wareegamtootaa qaba. Bara 1945, Tuurin Labiraatorii Fiiziksii Biyyaalessaatti (National Physical Laboratory) dabalamuudhaan kompitara dijitaalaa kan sagantaa-kuufame fayyadamuu hojjachuu irratti hirmaachuu jalqabe. 31,628 likes · 263 talking about this. Akkeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gamachisa isa fayyina nama hundumaaf ta'e, wangeela goofta keenya Yesus Kristos, labsuu dha. 5tu jira, waggaa tokko keessa ji'a kudha lamatu jiru, waggaa tokko keessa guyyaa 354 ta'a. Akkeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gamachisa isa fayyina nama hundumaaf ta'e, wangeela goofta keenya Yesus Kristos, labsuu dha. OBN Amajji 23, 2011-Hojjataan mootummaa dandeettii, beekumsa, gahuumsaa fi naamusa qabuun dorgommiidhan ramadamaa jira jedhan hogganaan Biiroo Pabliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. Walga’iin kanaanis durataa’aan dhaabichaa filatamee Bitootessa 24 bara 2011 Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatiin ministira muummee ta’ee muudame. Bara 2010 keessa baay'ina dhimmootaa Manneen Murtii Oromiyaatti dhiyaatanii keessummeeffaman ilaalchisee Mana Murtii Waliigalaatti dhimmootni 5,409 bara 2009 irraa kan cehan, dhimmootni 25,172 haaraa kan banaman yoo ta'u walumatti dhimmootni 30,581 ta'an ilaalamaa turanii kana keessaa 25,495 kan ta'an murtii argataniiru. CaasaaOPDOAlaa-OPDOn caasaa haarawaa biyya alaatti diriirsaa jirti; Caasaan kun hojii qabsoo Oromoo biyya alaa keessatti laamshessuuf kan akeekame. Thanks Lord. Ministirri Muummee Dr. Showing 1 - 20 of 946 results. SEENAA JIREENYAA PIRAZIDAANT LAMMAA MAGARSAA ***** Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Dh. sodaachisaadha. 31,628 likes · 263 talking about this. Labsii haaraa bulchiinsa taaksii MNO lakk. Amma garuu deebiyyaan. Dhahaan Booranaa addeessaa fi urjiiwwanirratti hundaa'a. Document Library (Downloaded Doc) Options. Wareegama hanga ammaatti baafame firii itti gochuun qadaaduuf bara 2015 bara WBO jabeessuu dirqama duraa godhatuun qabeenya, beekumsaa fi huna namaan gabbisuuf haa hojjatnuun waamicha isa hangafa ABO waggaa haaraa ti. Welcome! Log into your account. Gama biraan, Labsiiwwan hojiirra turan keessatti qaawwa seeraa mul’atu cufuun kiraa-sassaabdummaafi rakkoowwan bulchiinsa gaarii pabliik sarvaantii keessatti mul’atu wixineen haaraa qophaaye kun dhabamsiisuu kan dandeessisu ta’uu Kabajamoo Obbo Tasfaayee Gashoo walitti qabaa Koree Dhaabbii Dhimma Qabeenya Misooma Namaa Caffee Oromiyaa ibsaniiru. ##### Caffeen Walgahiisaa Idilee 4ffaa Waggaa 1ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaatiin Wixinee Labsii Baajata Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Bara 2009 ittiin raawwatamu Birrii Bil. Qajeelfama Biiroo Barnoota Oromiyaa. Fakkeenyaaf bara 1953, Operation Ajax waan jadhamtuun golgamanii obboleeyyan lamaanu fii warri Birixaaniyaa motumaa Iraan kan ummatni karaa dimokraasin filatee fonqolchan. "Dr Biqilaa Hurrisaa-Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa jiraachuusaa Hogganaan Biiroo Pablik Sarvisiifi misooma qabeenya namaa Oromiyaa Dr Biqilaa hurrisaa ibsa gaazexeessitootaaf. Ramaddiin caasaa haaraa hojjettootaa mootummaa naannoo Oromiyaa Kun hanga aanatti Amajjii 30, xumurama. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. See more ideas about National calendar, African culture and Culture. Obbo Lammaa Magarsaa Gabaasa Bara 2010 Caffeef dhiyeessan keessaa kan fudhatame: DIINAGDEEN WALQABATEE Dinagdeen Naannoo keenyaa bara 2010tti %11. Bara 2004 Keenyaa baatee eega biyya Australia galtees, guyyaa tokko kaayyo fi hojii bilisumma irraa fagaatte hin beektu. Buna dhugaa dubbisaa😉 Kutaa Tokkoffaa ***** Yaaddoo gudddaa ta'ee kan muldhatuu yaada dhimma afaanii irratti dhihaatu ragaa qabatamaa fi haala waalta'aa ta'een mormanii wal amantaa horachuu irra seenaa fi Afaan tokko walitti hidhuun duuchaatti mormuudha. Mana Oromoo Swiss Message from the Web-editor:-This web page is created and maintained by an ordinary Oromo who had to run away from his homeland for a simple reason of upholding and exercising his basic human rights and the right of the Oromo people who have been subjugated by successive Ethiopian regimes for over hundred years. Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUU HAARAA, Yohaannis Jildii 04 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 1998 Kan Irra Deeb'ee Ilaalme 2008. Hoogganna dhabuu qabsoo kanaf kan guufuu olaanaa ta'ee bara dheeraaf furmata hinargatiin jiru ammo addaan fafaaca'uu dhabbillee Oromoo fi tokkummaan dhaabaachuu fedhuu dhabuu isaani irraan kan ka'ee akka ta'ee ifaatti mul'aata Gaaffiin ummata fi dargaggoo dhaloota haaraa biraa ka'aa jirus kun akka hattatamn furamu kan. Dhahaan Booranaa addeessaa fi urjiiwwanirratti hundaa'a. Play, streaming, watch and download Walaloo Leta Kenei Aga Odaa Bus video (PT10M14S), you can convert to mp4, 3gp, m4a this Walaloo Leta Kenei Aga Odaa Bus video for free and easy download, and can find more much related amazing videos. Waggaan haaraa kunis bara ummatni Oromoo waanjoo gabrummaa jalaa bahee bilisummaa isaa itti gonfatuuf, bara diinni ummatootaa itti jilbeenfatee mirgi ummatoota cunqurfamoo itti waaru akka tahu hawwii isa ibsa. Maallaqa hoogganuun gabaa keessa galchuu waan hunda caalaa gurmaawanii qabeenya ofiirraa fayyadamaa Daldala ammayyaa keessa galuu,haxxummaa fi hanna maddaa gogsuun dhaammannoo bara haaraa tahuu qabdi. lutf jab hai ki, ise jiit ke haaraa jaaye November 23, 2010. Sirboota Afaan Oromoo haarawa Awash Post irratti dhaggeeffadhaa. Oromiyaafi caasaa isaa jechuudha. One of the most colorful and beautiful event in Oromo (Oromian) national calendar. Fuula Item Samplers fi. Bariisaa: Bu’aa ba’ii akkamii keessa baatanii hundeessitan? Obbo Haayilee: Waldaa inni bara Dargii ture ummata keessa madaa kaa’ee darbuun isaa gufuu cimaa ture. Galfatoota moorquusaa jiran tarreessa. Minisitira Muummee Dr. Gaaffi yoo qabattan: wako. Gabaasni isaa kan bara 1945 ‘Proposed Electronic Calculator’ jedhamu ulaagaa (specification) maashiniin akkasii kan qabatu ture. jehcuun, barattoonni bara barnootaa 2016-17 kutaa 3ffaa fi 4ffaa jiran batalumatti mana barumsaa itti ramadaman keessa akka turan taasifama. 12:35-37) Qulqulluu Daawiitii fi, dhugaadhaan kan jiraachaa ture Goftaa keenya Iyyasuus Kiristoos akkamiin dachee kana irratti akka deddeebi’an jireenya keenya waliin wal simsiisnee ilaaluuf yaalla. Thanks for the feedback!. Qa'een abbaa qabdi, Gaaffiin deebii qabdi, Barri 2012 Bara gaaffiiwwan bu'uuraa Ummata Oromoo itti deebi'aniidha. ##### Caffeen Walgahiisaa Idilee 4ffaa Waggaa 1ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaatiin Wixinee Labsii Baajata Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Bara 2009 ittiin raawwatamu Birrii Bil. Odeeffannoowwanii fi oduuwwan milkaa‟inaa barruulee kana keessatti dhiyaatan kan maddan sirna sanyii al-idilee, misooma LSB, walitti hidhata sanyii. ABO ShG fi ABO-QC deebinee kaayyoo tokko, heera tokko, sagantaa siyaasaa tokko, caasaa tokko, hooggana tokko, waraana tokko, tarsiimoo qabsoo tokko, tooftaa tokko, imaammata fi qajeelfama tokko jalatti ABO tokkoomsuuf waligaltee irra geenye Saadaasaa 20, 2012 labsuun keenya waan yadatamu dha. Bara durii sana dubartooti qomoo isaanii keessaa bahanii dhiiratti heerumu utuu hin taane dhiiratu qomoo isaa keessaa bahee warruma ishe biratti fuudha waan ta’ef hiddi dhalotaa kan lakaawamus karaa haadhaa ture (line of descent was traced through the mother) Ijoolleen dhalattu miseensa ykn lammii gosaa kan ta’an karaa gosa haadha isaanii. Akkasumas, baruma kana, yeroo lammaffaadhaf IAAFn 'qabxii bayeessa dubartii waggaa kanaa (female Performance of the Year)' jechuun filateera. One Response to "Caasaa Hawaasaa Haaraa SeeNuun Yeroo Dhiyootti Sirnaan Labsamuuf Jira" DIREOROMIYAA August 2, 2013 at 2:30 am The most Great Beginning keep it up SeeNuu bayee yadaa garii kessafuu dargaagootaaf. isaan ilaalanii booddee haaraa itti hintaane fi itti baran gargaaru. Karoorri bara baajataa 2010 Karoora Guddinaa fi Traansformeshinii marsaa 2ffaa keessatti mul'ata akka biyyaa fi Naannoo keenyaatti taa'e giddugaleessa taasisuu dabalatee, gaaffii misoomaa, nageenyaa fi ijaarsa sirna diimookiraasii uummata keenyaan haroomsa gadi fagootiin adda bahan deebisuu irratti akeekamee kan qophaa'e dha. Roodniin akkana jedheera: “Namoonni waaʼee Waaqayyoo barachuuf hawwii. Amma garuu deebiyyaan. Har’a hogganoonni, qondaalonnii fi miseensonni gameeyyiin ABO waggaa 15 dura maqaan isaanii ummata biratti beekamuu ture araara bara 2014 tahe jedhamu san keessa jiru natti hin fakkaatu. Har'a hogganoonni, qondaalonnii fi miseensonni gameeyyiin ABO waggaa 15 dura maqaan isaanii ummata biratti beekamuu ture araara bara 2014 tahe jedhamu san keessa jiru natti hin fakkaatu. Diraamaa haaraa 01 11 09 You disliked this video. 31,628 likes · 263 talking about this. Seenaa Oromoo keessatti Ebla 15, guyyoota kaan irraa wanni adda taasisu bara 1980 keessa guyyaa kana hoogganooti siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo akka qaroo ija Oromootti ilaalaman kiristaana Islaama utuu hin jedhin jumulaan wareegamanii tokkummaa saba Oromoo dhiiga isaaniin mirkaneessan ta’uu irraa ti. Gabasaa Mirgi Dhala Nama" Human Rirght Watch" Base Itiyoophiyaa: Qabinsa mirga namoomaaf haaromsa haalaan barbaachisu gochuu irratti Itoophiyaan bara 2017 keessa waa xinnoo dalagde. Magaalotatti tajaajila si’ataafi haqa qabeessaa ta’e kennuuf ilaalcha misoomawaa dagaagsuun murteessaadha Dhaabbanni Miidiyaa Oromoo Miidiyaa Neetiwoorki (OMN) jedhamu teessoosaa Amerikaa godhachuun waggaa afur dura hojii jalqabe Waxabajjii 19 bara 2010 Finfinneetti dameesaa banachuun hojiisaa eegale Ministirri Muummee Mootummaa. 00 (Biiliyoona afurtamii jahaafi miiliyoona dhibba afuriifi miiliyoona afurtamaafi kuma dhibba tokkoof kuma jahaatamii. Roodnii fi haati manaa isaa Jeen warri lammii Awustiraaliyaa taʼanii fi umurii waggoota 50mmanii keessatti argaman, ilma isaanii Joordaanii fi intala isaanii Deenikaa wajjin bara 2010 kaasee Maayaanmaar bakka babalʼistoonni caalaatti barbaachisanitti tajaajilaa jiru. Bara sodaachisutti harka Isa Jabaa jala lixuu! Bara wanti hamaan baay’ee mul’atuu fi dhaga’amu, namni hundumtuu kallattii garagaraatiin waa’ee ofii isaa fi wabii (security) nagummaa offi isaa yaaduun waan hafu miti. Hoggansi haaraa SDTUG dhimma dhuunfaafi gosummaa keessaa bahuun rakkoo ummataa hiikuu akka qaban MM Dr. Lafti olka'aan kun baay'ina uummata irra jiraatuu fi loon irra dheedaniin hedduu kan hubamee jiru. Yeroo tokko tokko tajaajila jechi sun qabuun barreeffama keessatti caasessuuf deemna. Sana dura, bara 2005ttis badhaasa kana argattee turte. Abbaan isaanii Obbo Gabbisaa Arriitii ilmi isaanii akka baratuuf haala mijeessuuf jedhanii gara magaalaa Finfinnee geessan. Imala ijaarsa Itoophiyaa haaraa keessattigodaaniisa sirna bulchiinsa darbe sirreessuuf,tagabbii dhabuu biyyatti fooyyeessuuf,waliin jireenya uummatoota jidduu hariiroo gaarii uumuudhaaf kallatti taa'e keessaa ijaarsa sirna dimokraasii ,bulchiinsa gaarii mirkaneessuu, nageenyaa fi tasgabbii uumuu, misooma hawaas-diinagdeetiin bu'aa raawwii. Caasaa Hawaasaa Haaraa SeeNuun Yeroo Dhiyootti Sirnaan Labsamuuf Jira Amajjii 25 bara 2012 marsaan SeeNuu sirnaan labsamuuf kan jiru ta’uus bu’uursitoonni. Most of them are 5 stars very popular ones. Waggaan haaraa kunis bara ummatni Oromoo waanjoo gabrummaa jalaa bahee bilisummaa isaa itti gonfatuuf, bara diinni ummatootaa itti jilbeenfatee mirgi ummatoota cunqurfamoo itti waaru akka tahu hawwii isa ibsa. Shamsaddiin Megalomatis waliin email walii barreessaa turre. Dhaabbanni keenya Waldaan Aksiyoona Faanaa Broodkaastiing Koorporeet bara 1987 yammuu hundaa'u, meeshaalee duubatti hafoo fi humna namaa xiqqaadhan bifa adda ta'een miidiyaa broodkaastii biyyattiitti makame. Qabsoon Bilisummaa Oromoo kan haqaa tahuun mirkanaa'aa dhufuunis bu'aa wareegama gootota keenyaa ti. Labsii Lak 200 bara 2009. Akka dhahaa kanaatti ji'a keessa guyyaa 29. Abbaan isaanii Obbo Gabbisaa Arriitii ilmi isaanii akka baratuuf haala mijeessuuf jedhanii gara magaalaa Finfinnee geessan. FDG marsaaa kana Sadaasa 9, 2005 itti fufe kun yeroo dheeraa turuu isaati. Bara 2010-2013 ti faarfannaa keessan baay`een dhageeffata turee. Dhahaan Booranaa addeessaa fi urjiiwwanirratti hundaa'a. Galfatoota haaraa idaa'uuf, qaaqa Galfata Moorquusaa Ibsi fayyadami. Bara bajataa kanatti galii idilee, mana qopheessaafi galii keessaarraa birr bil 17fi mil 248 ol sassaabuuf akka karoorfame Abbaan Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa beeksise. Jireenya Dhuunfaa. Add to any Website; Folders My Documents Recent Documents. Wanti waaqni nu umeef bilisaan akka addunyaa kana irraa jiraannuf. your password. ABO ShG fi ABO-QC deebinee kaayyoo tokko, heera tokko, sagantaa siyaasaa tokko, caasaa tokko, hooggana tokko, waraana tokko, tarsiimoo qabsoo tokko, tooftaa tokko, imaammata fi qajeelfama tokko jalatti ABO tokkoomsuuf waligaltee irra geenye Saadaasaa 20, 2012 labsuun keenya waan yadatamu dha. Waaqayyoo gooftaan keenyaa dacha dachaa isin haa eebbisuu. Haaluma kana irratti hundaa’uun bara haraa kanatti kanatti dargaggootni, barattootni akkasumas uummatni Oromoo maal gochuun akka irra jiraatu kallattii hundumaan sochii barbaachisaan godhamuun hirree garbooftaa cabsuun uummata bara dheeraaf mataa isaa gadi qabate jalaa baasuun barbaachisaa ta’a. Kumoota bara 2001 Qaama Cehumsaa waliin bahan keessaa meeqatu araara bara 2014 booda caasaa walootti deebi'e jennee yoo gaafanne lakkoofsa qubaa hin caalani. Interneetiin Sosochii Siyaasaatiif baldhinaan hojiirra kan oole bara 2010 ALA yeroo Goolama biyyoota Arabaa tahuu kan yaadatan Obbo Salamoon 'Achiin booda Mootummootni Biyyoota adda addaa Interneeta xiyyeeffannoodhaan hordofaa jiru" jedhu. Waggaan haaraa kunis bara ummatni Oromoo waanjoo gabrummaa jalaa bahee bilisummaa isaa itti gonfatuuf, bara diinni ummatootaa itti jilbeenfatee mirgi ummatoota cunqurfamoo itti waaru akka tahu hawwii isa ibsa. Ayyaana bara haaraa sababeeffachuun turtii aaddee Adaanach Abeebee waliin taasifame. Ummata Oromiyaa (AUO) marsaa AUO keessatti bara 2002-2003 godhaani turan irratti hundaawuudhaan, mallattoo eenyummaa Oromoo (Oromummaa) kan ta'e sirni walqixxu-ummaa, sirni walabummaa, sirni heeraa (justice) fi seeraa, sirni badhaadhinaa fi dagaagi-na ummata Oromoo, sirni GADAA sadarkaa biyyooleessaatti akka ijaaramuu fi akka hujii. BARA HAARA 2010 tti: Ilma qilxuu ta'i - dagagi Coqorsa ta'i - lafa uwwisi Andoodee kormaa ta'i Bona gannaa lalisi Dubbi kee gamni hin qabin. § abbaan aangoo gibiraa mindaa ykn bifa biraatiin maallaqa hojii gageessaa ykn gaggeessitoota waldaa dhuunfaa itti gaafatamummaan murta'eef ykn waldaa aksiyoonaf kafalamu hamma. Abiyyi Ahimed, INSA jedhamuun ka beekamu Ejensii Caasaa Tika-nagaa Biyyoolessaa bara 1999 hundeessuudhaan, hanga bara 2002tti daarektarummaan hoogganaa turan. Garuu, maqaa masoo kan hiriiyoonni fi maatiin mana keessatti ittiin isa waaman kan biraas "Nuuree" jedhama. Labsiin yeroo ariifachiisaa bara darbe Fulbaana 28, 2009 ji’oota 6f hojiirra kan oole yammuu ta’u, naannolee tokko tokkotti rakkoo nageenyaa fi tasgabbii ture hiikuufis marsaa lmmaffaaf ji’oota 4f itti dabaluun labsamuun isaa ni yaadatama. Biiroon Konistiraakshinii Oromiyaa Karoora bara 2010 irratti Mari'ate. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. Takka takka immoo, “amma hoo nan sodaadhe” yeroo itti jedhamu jira. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Bara 2010 as qofa gaazexeessitoonni 85 Itoophiyaarra baqatanii bayaniiru. Imala ijaarsa Itoophiyaa haaraa keessattigodaaniisa sirna bulchiinsa darbe sirreessuuf,tagabbii dhabuu biyyatti fooyyeessuuf,waliin jireenya uummatoota jidduu hariiroo gaarii uumuudhaaf kallatti taa’e keessaa ijaarsa sirna dimokraasii ,bulchiinsa gaarii mirkaneessuu, nageenyaa fi tasgabbii uumuu, misooma hawaas-diinagdeetiin bu’aa raawwii. ‏‎mul'ata bara 2012tti n/ oromiyyaatti dandeetti quunnamtii gamtaa qabuun, ykn ofii isaatiin, baasii gadi aanaadhaan raawwatamuu kan hin dandeenye yoo ta'e dha. Waaqayyoo gooftaan keenyaa dacha dachaa isin haa eebbisuu. SBOn guyyaa itti hundeeffame, Waxabajjii 15, bara 1988 irraa qabee hanga har’aan tanaatti adeemsa qabsoo dheeraa keessatti carraaqqii qilleensa irraa dhaamsuuf diinni taasisu maraa dandamatee gumaacha oláanaa waliin waggaa 25ffaa isaa kabajuuf qophaawaa jira. Baga waggaa haaraa 2013 geessan jechuun ABOn dhaamsa isaa isiniif dhiheessa. Seenaa Oromoo keessatti Ebla 15, guyyoota kaan irraa wanni adda taasisu bara 1980 keessa guyyaa kana hoogganooti siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo akka qaroo ija Oromootti ilaalaman kiristaana Islaama utuu hin jedhin jumulaan wareegamanii tokkummaa saba Oromoo dhiiga isaaniin mirkaneessan ta’uu irraa ti. Murtoo Wal-ga'ii Walii-gala kan Dhaabbata Waldaa Mootummootaatiin qabxii 217 A (iii) jalatti Mudde baatii 10 bara 1948 itti Akka Murteeffamee, Ragga'ee Labsametti. Jireenya Dhuunfaa. Labsii Lak 200 bara 2009. " Beenjaamiin dhimmicharratti yaadee ture. Hoggansi haaraa SDTUG dhimma dhuunfaafi gosummaa keessaa bahuun rakkoo ummataa hiikuu akka qaban MM Dr. Hin dagadhu! Yeroo xiqoof garuu faarfannoota kana dhabeen turee. Dargaggoon Oromoo bara 2005 caasaa kana keessattii hirmaataa turan keessattuu Nannoo lixaa shawaa,Kaaba shawaa, Arsii, shashaamannee, Harargee Keessatti caasaa haaraa kana otuu lafa qabsiisanii warra hidhamanii dararamaa turaniifii jiraniidha. Haa ta'u malee, jijjirama gurguddoo manneen murtii Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irra kan madde kanaan dura adeemsa KTAS jalatti Abukaatoo ittisaa jedhamuun kan waamama ture caasaa haaraa hojjetamen gurmaa`iinsa isaa gara waajjiraatti ol guddisuudhan waajjira deeggarsaa fi hubannoo seera akka ta'u taasifameera. Kaayyoo guddaan yaadiddama Ammayyaa kunis barattootaaf beekumsa dabarsuudha. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Jijjiiramni kun bu'aa qabsoo ummataa jalqaba bara 2008 irraa egalee biyyatti keessa keessttu Oromiyaa keessa adeemsifame dhaa. Dandeettiin barattootaallee sirrummaa fi dogoggora caasaa Afaanii addaan baafachuu isaanitu madaalama. World Report 2016: Itoophiyaa Bara 2010 irraa eegalee yoo xinnaate gaazexessitootni 60 ta'an biyyaa badaniiru. Dubbiftoota walaloo kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, walaloon yeedalloo (kiilolee) geerrarsaatiin walaleeffame kun, mee keennaa bara haaraa isiniif haa tahu! Barri moofaan kun xurii isaa wajjin, roorroo fi miiddhaa isaa wajjin isin dhiisee haa cala'u!. Shamsaddiin Megalomatis waliin email walii barreessaa turre. Maaloo faarannoota kana nuuf eega. Fincilli Xumura Gabrummaa kan FDG irraa guddatee baatii Sadaasaa bara 2015 irraa eegale, golee Oromiyaa mara waliin gahuudhaan sirna abbaa irree ummata Oromoo humna qawween bitaa. Bara durii sana dubartooti qomoo isaanii keessaa bahanii dhiiratti heerumu utuu hin taane dhiiratu qomoo isaa keessaa bahee warruma ishe biratti fuudha waan ta’ef hiddi dhalotaa kan lakaawamus karaa haadhaa ture (line of descent was traced through the mother) Ijoolleen dhalattu miseensa ykn lammii gosaa kan ta’an karaa gosa haadha isaanii. Haala yeroo irraatti baase! (SQ,Onkololeessa 23 2019) Wareegaama Bilisummaa fi walabummaa sabaa fi biyya keenyaaf kaffaalle yeroo itti saboonni biroo nagaa waaraa fi tasgabbiin jiraatan keessaatti qaamni biyyan bulcha ofiin jedhuu addaatti aggaammii fi qiyyaafannoon saba oromoo irraatti adeemsiisaa jiru kan akkaan nama madeessuu fi aarsuudha. Imala ijaarsa Itoophiyaa haaraa keessattigodaaniisa sirna bulchiinsa darbe sirreessuuf,tagabbii dhabuu biyyatti fooyyeessuuf,waliin jireenya uummatoota jidduu hariiroo gaarii uumuudhaaf kallatti taa'e keessaa ijaarsa sirna dimokraasii ,bulchiinsa gaarii mirkaneessuu, nageenyaa fi tasgabbii uumuu, misooma hawaas-diinagdeetiin bu'aa raawwii. ABO ShG fi ABO-QC deebinee kaayyoo tokko, heera tokko, sagantaa siyaasaa tokko, caasaa tokko, hooggana tokko, waraana tokko, tarsiimoo qabsoo tokko, tooftaa tokko, imaammata fi qajeelfama tokko jalatti ABO tokkoomsuuf waligaltee irra geenye Saadaasaa 20, 2012 labsuun keenya waan yadatamu dha. Oromia State University would like to invite applicants for First Degree Admission in Distance, Weekend and Extension programs, into the following courses for the academic year 2018/19. Kumoota bara 2001 Qaama Cehumsaa waliin bahan keessaa meeqatu araara bara 2014 booda caasaa walootti deebi'e jennee yoo gaafanne lakkoofsa qubaa hin caalani. Home ODUU Qaala'iinsi gabaa namtolcheen ummata boochise, gurmaa'ina caasaa haaraa dirqisiise Qaala'iinsi gabaa namtolcheen ummata boochise, gurmaa'ina caasaa haaraa dirqisiise September 14, 2019. Akkasumas, bara 1897(ALF) tti biyya Deenmaark keessatti namticha Baang( Bang) jedhaamuun sanyiin baakteeriyaa B. Gabaasni isaa kan bara 1945 'Proposed Electronic Calculator' jedhamu ulaagaa (specification) maashiniin akkasii kan qabatu ture. Asitti tajaajilaafi caasaa adda baafnee ilaaluu barbaachisa. Guyyaa 26/09/2010 walgahii caasaa ABO konya Perthitti kan ishiin, "Kaayyo fi hojii ABO irra maquu hin qabnu; jibbaa fi jaalala namaaf raafamuu hin qabnu. Galfatoota haaraa idaa'uuf, qaaqa Galfata Moorquusaa Ibsi fayyadami. N/A/G/O Aanaa Dawwee Harawaa Ganda k/G/Dawwee Marii guyyaa haaraa 27/12/2010 galmee bara barnootaa 2011 milkeesuuf,miseensoota dhaabaa fi bakka bu'oota qeerroon bakka argamanitii bifa ho'aa ta'ee fi damaqiinaam mariin egalee jira. CaasaaOPDOAlaa-OPDOn caasaa haarawaa biyya alaatti diriirsaa jirti; Caasaan kun hojii qabsoo Oromoo biyya alaa keessatti laamshessuuf kan akeekame. Onkoloolessa 31, 2019 Gumii Eldalloo fi Godina Booranaatti Nami 150 Hidhame’ - Jiraattota. Maaloo faarannoota kana nuuf eega. ” Beenjaamiin dhimmicharratti yaadee ture. Murtoo Wal-ga'ii Walii-gala kan Dhaabbata Waldaa Mootummootaatiin qabxii 217 A (iii) jalatti Mudde baatii 10 bara 1948 itti Akka Murteeffamee, Ragga'ee Labsametti. Roodniin akkana jedheera: "Namoonni waaʼee Waaqayyoo barachuuf hawwii. Gaaffi yoo qabattan: wako. Oromia Justice Bureau. Bara 2004 keessa pirojaktiin keenya "pirojaktii kaloo" kan sagantaa dhaabbata USAID deeggaramuu fi Adapting Systems to Climate Change jedhamu rakkoolee gurguddoo lafa olka'aa Booranaatti uumaman ilaalchisee furmaata barbaaduu eegale. Baga waggaa haaraa 2013 geessan jechuun ABOn dhaamsa isaa isiniif dhiheessa. Bara 2010-2013 ti faarfannaa keessan baay`een dhageeffata turee. Har’a hogganoonni, qondaalonnii fi miseensonni gameeyyiin ABO waggaa 15 dura maqaan isaanii ummata biratti beekamuu ture araara bara 2014 tahe jedhamu san keessa jiru natti hin fakkaatu. Har'a hogganoonni, qondaalonnii fi miseensonni gameeyyiin ABO waggaa 15 dura maqaan isaanii ummata biratti beekamuu ture araara bara 2014 tahe jedhamu san keessa jiru natti hin fakkaatu. Liqii haaraa kennuuf hojiin kan jalqabame ta’us, Baankiin Misoomaa piroojaktii qonna babal’aa roobaan misoomsuuf liqii kenne irratti qorannoo geggeesseen liqii kennuuf kan jajjabeessu ta’ee hin-argine. Kan biraa Professor. CaasaaOPDOAlaa-OPDOn caasaa haarawaa biyya alaatti diriirsaa jirti; Caasaan kun hojii qabsoo Oromoo biyya alaa keessatti laamshessuuf kan akeekame. 19/2010 ***** Koreen kun qophii karoora bara 2010 Biiroo Barnootaa, Fayyaa, Hawaasummaa, Dhimmoota Koomunikeeshinii Mootummaa, Aadaafi Tuuriizimiifi Biiroo Barnoota Leenjii Teekniikaafi Ogummaa Oromiyaa qorachuun kallattii kaa'ee jira. jehcuun, barattoonni bara barnootaa 2016-17 kutaa 3ffaa fi 4ffaa jiran batalumatti mana barumsaa itti ramadaman keessa akka turan taasifama. Gama biraatiin, jijjiirama caasaa dinagdee naannichaa irratti mul'ataa jiruun ga'een qonni hundamtaa dinagdee naannoo keessatti qabu waggoottan darban keessa hir'ina agarsiisaa kan ture yoo ta'u ga'een kun bara 2008 kan irra ture %51 irraa bara 2009 tti gara % 49. § abbaan aangoo gibiraa mindaa ykn bifa biraatiin maallaqa hojii gageessaa ykn gaggeessitoota waldaa dhuunfaa itti gaafatamummaan murta'eef ykn waldaa aksiyoonaf kafalamu hamma. Gama biraan, Labsiiwwan hojiirra turan keessatti qaawwa seeraa mul’atu cufuun kiraa-sassaabdummaafi rakkoowwan bulchiinsa gaarii pabliik sarvaantii keessatti mul’atu wixineen haaraa qophaaye kun dhabamsiisuu kan dandeessisu ta’uu Kabajamoo Obbo Tasfaayee Gashoo walitti qabaa Koree Dhaabbii Dhimma Qabeenya Misooma Namaa Caffee Oromiyaa ibsaniiru. Sirboota haaraa bara 2010 keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website. Eebba bara Haaraa. Baruu barsiisuu bara 2012 naga qabeessa taasisuuf hawaasa naannoo, maanguddoota, abbootii amantaa, caasaa nageenyaa fi mootummaa waliin mariin taasifamuu eeraniiru. Inni biraammoo humna nama barate. Dhahaan kun torban kan hinqabne yoo ta'u guyyonni ji'aa tokko keessa jiran hundi maqaa qabu. Barattoonni manneen barnootaa kutaalee K, 1 ykn 2 keessa jiran, bara 2017-18tiif naannoo mana barumsaa haaraatti ramadamu. Roodnii fi haati manaa isaa Jeen warri lammii Awustiraaliyaa taʼanii fi umurii waggoota 50mmanii keessatti argaman, ilma isaanii Joordaanii fi intala isaanii Deenikaa wajjin bara 2010 kaasee Maayaanmaar bakka babalʼistoonni caalaatti barbaachisanitti tajaajilaa jiru. Add to any Website; Folders My Documents Recent Documents. BARA HAARA 2010 tti: Ilma qilxuu ta’i – dagagi Coqorsa ta’i – lafa uwwisi Andoodee kormaa ta’i Bona gannaa lalisi Dubbi kee gamni hin qabin. Galfatoota haaraa idaa'uuf, qaaqa Galfata Moorquusaa Ibsi fayyadami. Waggaan haaraa kunis bara ummatni Oromoo waanjoo gabrummaa jalaa bahee bilisummaa isaa itti gonfatuuf, bara diinni ummatootaa itti jilbeenfatee mirgi ummatoota cunqurfamoo itti waaru akka tahu hawwii isa ibsa. Gaaffiin hundi keenya deebisuu qabnu garuu warraaqsi seenaa biyyattii keessatti haaraa waan hintaaneef, "gatii ulfaataan biyyattiin warraaqasa bara 1974 hordofuun kafalte ammas biyya kana eeggataa jiramoo maqafameera?" kan jedhudha. From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. Oromia State University would like to invite applicants for First Degree Admission in Distance, Weekend and Extension programs, into the following courses for the academic year 2018/19. Sochii dinqisiisaa fi. Ammasimmoo gocha diinummaa ilma namaaf hin malle uummata oromoo irratti raawwachaa. Seenaa haaraa fi boonsaa, akkasumas injifannoo galmeessera. Akkasumas, bara 1897(ALF) tti biyya Deenmaark keessatti namticha Baang( Bang) jedhaamuun sanyiin baakteeriyaa B. Filannoo gaggeeffamaa ture kan marraa sadii walitti aanfamee gaggeeffame jechuun kan bara 2005, 2010 fi 2015 gaggeeffame ilaaluu danda’eera. Kunis barattoota bara barnootaa 2017-18 oolmaa daa’immanii ykn KG seenan ni. Caffeen Oromiyaa baajata Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 2009 raggaasee jira. Ramaddiin caasaa haaraa hojjettootaa mootummaa naannoo Oromiyaa Kun hanga aanatti Amajjii 30, xumurama. Ummanni waan haaraa dheebotes abdiidhaan fuuldurasaa ilaaluu eegale. Eebba bara Haaraa. Anis waan haaraa barreessuuf odoo hin taane, akka barataa Oromoo tokkootti shoorri barattonni Oromoo Fincila diddaa gabrummaa bara 2000 irraa eegalee keessatti taphatan wal yaadachiisuun dirqama taatee natti mul'atte jennaan qalama koo ol qabe. lutf jab hai ki, ise jiit ke haaraa jaaye November 23, 2010. Ummanni Jibbaan Suummaayee Biyya Hinijaaru Ibsaa Namarraa Amma Itiyoophiyaan adeemsa jijjiiramarra argamti. Bara 2010 keessa baay'ina dhimmootaa Manneen Murtii Oromiyaatti dhiyaatanii keessummeeffaman ilaalchisee Mana Murtii Waliigalaatti dhimmootni 5,409 bara 2009 irraa kan cehan, dhimmootni 25,172 haaraa kan banaman yoo ta'u walumatti dhimmootni 30,581 ta'an ilaalamaa turanii kana keessaa 25,495 kan ta'an murtii argataniiru. OBN Amajji 23, 2011-Hojjataan mootummaa dandeettii, beekumsa, gahuumsaa fi naamusa qabuun dorgommiidhan ramadamaa jira jedhan hogganaan Biiroo Pabliik Sarviisii fi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. One of the most colorful and beautiful event in Oromo (Oromian) national calendar. Dhahaan kun Dhaloota Kiristoos Dura bara 300tti ummame. jarreen hayyama yaroo Itoophiyaaf kennanii akka ture fi Ebla irraa eegalee waliigaltee haaraa yoo xinnaate US 700,000. Waaqayyoo gooftaan keenyaa dacha dachaa isin haa eebbisuu. Kumoota bara 2001 Qaama Cehumsaa waliin bahan keessaa meeqatu araara bara 2014 booda caasaa walootti deebi'e jennee yoo gaafanne lakkoofsa qubaa hin caalani. Add to any Website; Folders My Documents Recent Documents. Dargaggoon Oromoo bara 2005 caasaa kana keessattii hirmaataa turan keessattuu Nannoo lixaa shawaa,Kaaba shawaa, Arsii, shashaamannee, Harargee Keessatti caasaa haaraa kana otuu lafa qabsiisanii warra hidhamanii dararamaa turaniifii jiraniidha. Yeroo san irraa eegalee haga yoonaatti maxxansa dhimmoota Oromoo irratti xiyyeeffate Afaan Oromoo, English fi Amaarinyaan maxxansaa jira. Baga waggaa haaraa 2013 geessan jechuun ABOn dhaamsa isaa isiniif dhiheessa. KORRI QINDEESSAA WARRAAQSA UMMATA OROMOO (KQWUO) qabsaa'ota QEERROO, hayyoota, qonnaan bultoota, barattoota Yunivarsitii, hojjattoota mootummaa N/Oromiyaa, fi daldaltoota Oromoo irraa walitti dhufuun Fulbaana, bara 2011 Oromiyaa keessatti hundeeffame. Hojii keessan baay`een diinqisiffaadha. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Abbaan Taayitaa Konistiraakshinii Oromiyaa deddeebii fi baasii hin barbaachifneef saaxilamuu tajaajilamaa/ maamilaa furuu fi tajaajila siya’ataa,hawwataa fi yeroo qusatu kennuuf tajaajiloota kanneen akka: Heeyyama ogummaa Ijaarsa walii gala haaraa kennuu Heeyyama ogummaa. Bara 2015-2016 keessa Prof. Kaayyoo guddaan yaadiddama Ammayyaa kunis barattootaaf beekumsa dabarsuudha. Caasaa Haaraa Jeg The Consumer Advocates for Smoke-free Alternatives Association (CASAA) is a non-profit 501(c)(4) organization with an all-volunteer board and a grassroots membership of more than two hundred thousand individuals from all walks of life, and we are growing daily. Ethiopia's HDI value for 2014 is 0. Galfatoota moorquusaa jiran tarreessa. ##### Caffeen Walgahiisaa Idilee 4ffaa Waggaa 1ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaatiin Wixinee Labsii Baajata Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Bara 2009 ittiin raawwatamu Birrii Bil. Shamsaddiin Megalomatis waliin email walii barreessaa turre. I I I I I I 1, 11 I I I I I I I IF I I I i I I I I I I -- -1 I I I I I Ciento dleclocho allos &I ,L. Warra yaada Afaan Ingiliffaa akka Afaan lammaffaa ta'u mormuu yaadaniif: Yaada araaraa Afaan Amaaraa fi Afaan Oromoo gidduutti. Biqilaa Hurrisaan. Bara 1958 eegaleetu Itoophiyaa keessatti waldaan hojii gamtaa hundaa’uu kan eegale. Sana dura, bara 2005ttis badhaasa kana argattee turte. One Response to "Caasaa Hawaasaa Haaraa SeeNuun Yeroo Dhiyootti Sirnaan Labsamuuf Jira" DIREOROMIYAA August 2, 2013 at 2:30 am The most Great Beginning keep it up SeeNuu bayee yadaa garii kessafuu dargaagootaaf. Barri 2009 akka lakkoofsa habaashati bara uummanni keenya warreegama hedduu itti ta'edha. Bara sodaachisutti harka Isa Jabaa jala lixuu! Bara wanti hamaan baay’ee mul’atuu fi dhaga’amu, namni hundumtuu kallattii garagaraatiin waa’ee ofii isaa fi wabii (security) nagummaa offi isaa yaaduun waan hafu miti. Rakkoon qabatamaan sababa dhukkuba kanaaf jiru ittigaafatamummaa fudhachuu dhiisuudhaa, akkasumas xiyyeeffannoo to’annoo fi ittisa dhukkuba ka’aa/akka taasaa mul’atu irraatti hanqina hubannaa fi sochii to’annoo. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. BPR Manuals and Other Directives Monday, 05 January 2009 22:13 - Last Updated Monday, 12 February 2018 11:36 Chaartarii Lammiilee Biiroo Maallaqaa fi Walta’iinsa Dinagdee Oromiyaa 2010 JBAH 2010 Documents Laabsii Baajata Bara 2010 Laabsii Daabalata Baajata Bara 2009 Wereda Bench Mark Result Wereda Bench Mark Report Gabaasa Gamagamma KGT 1ffa. Bara 1975tti, barsiisa komunizimii fudhate; hanga 1987ttis aangorra ture. Caasaa Hawaasaa Haaraa SeeNuun Yeroo Dhiyootti Sirnaan Labsamuuf Jira Amajjii 25 bara 2012 marsaan SeeNuu sirnaan labsamuuf kan jiru ta'uus bu'uursitoonni. Sochii dinqisiisaa fi. Dandeettiin barattootaallee sirrummaa fi dogoggora caasaa Afaanii addaan baafachuu isaanitu madaalama. Kunis barattoota bara barnootaa 2017-18 oolmaa daa'immanii ykn KG seenan ni. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Galfatoota haaraa idaa'uuf, qaaqa Galfata Moorquusaa Ibsi fayyadami. § abbaan aangoo gibiraa mindaa ykn bifa biraatiin maallaqa hojii gageessaa ykn gaggeessitoota waldaa dhuunfaa itti gaafatamummaan murta'eef ykn waldaa aksiyoonaf kafalamu hamma. Page 1 of 3. Baga waggaa haaraa 2013 geessan jechuun ABOn dhaamsa isaa isiniif dhiheessa. Ummata Oromoo fi miseensota Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) hundaan bakka jirtanitti maqaa ABOn baga bara haaraa 2009 geessan jedha. One of the most colorful and beautiful event in Oromo (Oromian) national calendar. Hidhaa fi Saamichi Ummata Oromo Irraa Akka Dhaabbatu Gaafatame! (Madda Oduu ABO/MOA/ Adelaide, South Australia, 27 Ebla 2010) Hidhaa fi Saamichi ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru, naannoo Gaanfa Afrikaa jeequmsa olaanaaf kan saaxilu waan ta'eef naga jaalattooti addunyaa mootummaa Wayyaanee irratti dhiibbaa akka godhan gaafatame. Labsiin yeroo ariifachiisaa bara darbe Fulbaana 28, 2009 ji’oota 6f hojiirra kan oole yammuu ta’u, naannolee tokko tokkotti rakkoo nageenyaa fi tasgabbii ture hiikuufis marsaa lmmaffaaf ji’oota 4f itti dabaluun labsamuun isaa ni yaadatama. Warra yaada Afaan Ingiliffaa akka Afaan lammaffaa ta'u mormuu yaadaniif: Yaada araaraa Afaan Amaaraa fi Afaan Oromoo gidduutti. 078 Me gusta · 506 personas están hablando de esto. 29/10/2019 Abbootin amantii Itoophiyaa rakkoo Itoophiyaan keessa jirtu furuuf akka mootummaa federaalaa fi naannoo waliin hojjatan gaafatan. Diraamaa haaraa 01 11 09 You disliked this video. Hundeeffama Wiirtuu Gahumsa Ogummaa Oromiyaa: Biyyi keenya Tarsiimoo Barnootaa fi Leenjii Tekinikaa fi Ogummaa haaraa Sirna BLTO bu'aa irratti xiyyeefate waxabajjii 1999 paarlaamaan labsuun ni beekama. Ibsa Ijjannoo Koree Giddugaleessaa DHDUO By Curated Content on February 6, 2018 KGGDhDUO jalqabbii imala haaroomsa jijjiiramaa fi kallattii eegareerratti marii fi qorannoo baldhaa guyyoota kurnan darbaniif mari'ataa ture Ammajjii 29 Bara 2010 milkaawinaan xumuree jira. Bara 2010 keessa baay’ina dhimmootaa Manneen Murtii Oromiyaatti dhiyaatanii keessummeeffaman ilaalchisee Mana Murtii Waliigalaatti dhimmootni 5,409 bara 2009 irraa kan cehan, dhimmootni 25,172 haaraa kan banaman yoo ta’u walumatti dhimmootni 30,581 ta’an ilaalamaa turanii kana keessaa 25,495 kan ta’an murtii argataniiru. Bara 2010-2013 ti faarfannaa keessan baay`een dhageeffata turee. SEENAA JIREENYAA PIRAZIDAANT LAMMAA MAGARSAA ***** Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Dh. 3/ ijaaruun bara 2010tti gara manneen barnootaa 14,510ti guddisuun, sadarkaa 2ffa /kutaa 9-10/ haaraa 40 ijaaruun bara 2010ti gara 1,102 (% 78. Haa ta'u malee, gara QBOtiin yoo ilaalle, diinni diina kiyyaa fira kiyya kan jedhu kun waan hojjetu natti hin fakkaatu. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. isaan ilaalanii booddee haaraa itti hintaane fi itti baran gargaaru. Haala yeroo irraatti baase! (SQ,Onkololeessa 23 2019) Wareegaama Bilisummaa fi walabummaa sabaa fi biyya keenyaaf kaffaalle yeroo itti saboonni biroo nagaa waaraa fi tasgabbiin jiraatan keessaatti qaamni biyyan bulcha ofiin jedhuu addaatti aggaammii fi qiyyaafannoon saba oromoo irraatti adeemsiisaa jiru kan akkaan nama madeessuu fi aarsuudha. Oduu Gurguddoo Bara 2010 Bara Haaraa 2011 Sababeeffachuun Qophaa'e. Bara 1975 fi 1987 gidduutti, Dargiin namoota kuma kudhaniitti lakkaa'aman mana murtiitti odoo hin dhiyeessin hidhee fi ajjeesse. Roodniin akkana jedheera: “Namoonni waaʼee Waaqayyoo barachuuf hawwii. Showing 1 - 20 of 946 results. One of the most colorful and beautiful event in Oromo (Oromian) national calendar. Fincilli Xumura Gabrummaa kan FDG irraa guddatee baatii Sadaasaa bara 2015 irraa eegale, golee Oromiyaa mara waliin gahuudhaan sirna abbaa irree ummata Oromoo humna qawween bitaa. ##### Caffeen Walgahiisaa Idilee 4ffaa Waggaa 1ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaatiin Wixinee Labsii Baajata Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Bara 2009 ittiin raawwatamu Birrii Bil. Wangeela Phaawloos Barreesse: Roomaa BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUU HAARAA, Jildii 5 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 1998 Kan irra deeb'ee ilaalme 2010. Oromoon bilisummaa yookaan du'a! jechuun laphee dhiibee du'atti adeemuudhaan seenaa haaraa galmeessuu irratti argama. jehcuun, barattoonni bara barnootaa 2016-17 kutaa 3ffaa fi 4ffaa jiran batalumatti mana barumsaa itti ramadaman keessa akka turan taasifama. Seenaa haaraa fi boonsaa, akkasumas injifannoo galmeessera. Maallaqa hoogganuun gabaa keessa galchuu waan hunda caalaa gurmaawanii qabeenya ofiirraa fayyadamaa Daldala ammayyaa keessa galuu,haxxummaa fi hanna maddaa gogsuun dhaammannoo bara haaraa tahuu qabdi. Yeroo hunda. Har’a hogganoonni, qondaalonnii fi miseensonni gameeyyiin ABO waggaa 15 dura maqaan isaanii ummata biratti beekamuu ture araara bara 2014 tahe jedhamu san keessa jiru natti hin fakkaatu. Kaayyoo guddaan yaadiddama Ammayyaa kunis barattootaaf beekumsa dabarsuudha. Inni sun haalli seenaa isaa baay'ee ifaa dha; kitaaba qulqulluu keessatti qofa osoo hin taane hawaasa birratti seera hojii irra oolu keessattis dabalateera. Obbo Lammaa Magarsaa Gabaasa Bara 2010 Caffeef dhiyeessan keessaa kan fudhatame: DIINAGDEEN WALQABATEE Dinagdeen Naannoo keenyaa bara 2010tti %11. Yesus haala dinqisiisaa ta’een jijjiiramuunsaa ulfinaafi aangoo mootummaa fuulduratti argatu raajiidhaan kan ibse si’a ta’u. Caffeen Oromiyaa baajata Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 2009 raggaasee jira. Galmee kitaabota Afaan Oromoo mana macaafa Stavanger itti argamani Oversikt over Oromobøker som er registrert i biblioteket i Stavanger. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Continued Violence in Academic Institutions. Walga’iin kanaanis durataa’aan dhaabichaa filatamee Bitootessa 24 bara 2011 Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatiin ministira muummee ta’ee muudame. Document Library (Downloaded Doc) Options. Kumoota bara 2001 Qaama Cehumsaa waliin bahan keessaa meeqatu araara bara 2014 booda caasaa walootti deebi'e jennee yoo gaafanne lakkoofsa qubaa hin caalani. 31/01/2019 "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Biiroon Konistiraakshinii Oromiyaa Karoora bara 2010 irratti Mari’ate. 31,628 likes · 263 talking about this. Gooftaanis baay`ee ittiin na jabeesse. Har’a hogganoonni, qondaalonnii fi miseensonni gameeyyiin ABO waggaa 15 dura maqaan isaanii ummata biratti beekamuu ture araara bara 2014 tahe jedhamu san keessa jiru natti hin fakkaatu. As we know, fake national elections took place in 1992, 1994, 1995, 2000, 2005 and 2010 in Ethiopia. oromiatourism. Bohat Nayaab Hoty Hein. Read all of the posts by tangodaa on odaakoo. Fakkeenyaaf bara 1953, Operation Ajax waan jadhamtuun golgamanii obboleeyyan lamaanu fii warri Birixaaniyaa motumaa Iraan kan ummatni karaa dimokraasin filatee fonqolchan. Mootummaan Wayyaanees kana dura dhaabbachuuf caasaa waraanaa haaraa dhalootaan habashaa tahanii fi dargaggoota Oromoo hojii dhabdummaan rakkatan mallaqaan gowwoomsee ijaaruuf baajata hedduu ramaduun karoorfatee jira. Biiroon Konistiraakshinii Oromiyaa Karoora bara 2010 irratti Mari'ate. Barri 2009 akka lakkoofsa habaashati bara uummanni keenya warreegama hedduu itti ta'edha. World Report 2016: Itoophiyaa Bara 2010 irraa eegalee yoo xinnaate gaazexessitootni 60 ta’an biyyaa badaniiru. Dubbiftoota walaloo kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, walaloon yeedalloo (kiilolee) geerrarsaatiin walaleeffame kun, mee keennaa bara haaraa isiniif haa tahu! Barri moofaan kun xurii isaa wajjin, roorroo fi miiddhaa isaa wajjin isin dhiisee haa cala’u!. N/A/G/O Aanaa Dawwee Harawaa Ganda k/G/Dawwee Marii guyyaa haaraa 27/12/2010 galmee bara barnootaa 2011 milkeesuuf,miseensoota dhaabaa fi bakka bu'oota qeerroon bakka argamanitii bifa ho'aa ta'ee fi damaqiinaam mariin egalee jira. Dhugaadha, Gogaa laafaatti maruu yoo baatan, hangam akka nama rakkisu eenyufu ifadha. Asxaa sirna haaraa abdii walabummaa. Hoggansi haaraa SDTUG dhimma dhuunfaafi gosummaa keessaa bahuun rakkoo ummataa hiikuu akka qaban MM Dr. Hundeeffama Wiirtuu Gahumsa Ogummaa Oromiyaa: Biyyi keenya Tarsiimoo Barnootaa fi Leenjii Tekinikaa fi Ogummaa haaraa Sirna BLTO bu’aa irratti xiyyeefate waxabajjii 1999 paarlaamaan labsuun ni beekama. Yeroo tokko tokko tajaajila jechi sun qabuun barreeffama keessatti caasessuuf deemna. Murtoo kanarra kan qaqqabame torban darbe ta’uu daayirektarichi ibsaniiru. Baga waggaa haaraa 2013 geessan jechuun ABOn dhaamsa isaa isiniif dhiheessa. uummichi Ministeeraa Doktor Abiy Ahmed fi Pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa biyyicha bubbeedhaan fudhatani, garuu hojmaneetu isaan eeggata: uummati Oromoo gaaffilee bara 2014 irraa kaasanii gaafachaa turaniif deebii barbaadu. Kana malees hojiirra oolmaa leenjichaatiifis harka wal-qabatanii (walitti dhufuun) hojjachuuf akka mijatu caasaa kaa'ameen abbootiin amantaa amantoota mara waliin ta'uun dammaqinaan hojjachuu akka qaban dhaamaniiruu. Bara 2010-2011tti Ministira Muummee tahuun tajaajilaa erga turee booda gara Ameerikaatti deebi’e. Bara 2004 Keenyaa baatee eega biyya Australia galtees, guyyaa tokko kaayyo fi hojii bilisumma irraa fagaatte hin beektu. Hunda dura baga bara haaraa 2012 nagaan geenye jedhee hawwii qabu maqaa hogganoota ABO, miseensotaa fi WBO falmaa diinaa irra jirun isinii dabarsa. Akkasumas, baruma kana, yeroo lammaffaadhaf IAAFn 'qabxii bayeessa dubartii waggaa kanaa (female Performance of the Year)' jechuun filateera. Ibsa Eejjaannoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo!. Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBO) waggaa 25ffaa tamsaasa raadiyoo itti eegale Waxabajjii 15, bara 2013 kabajata.